ప్రత్యేకహోదా కోసం వై ఎస్ ఆర్ సి పి ఆధ్వర్యంలో మానవహారం,హోదాకావాలని ,నినాదాలు

submitted by masthan on 03/19/18 1

పశ్చిమగోదావరిజిల్లా ..ఉండిలో ప్రత్యేకహోదా సాధనకోసం వై ఎస్ ఆర్ సి పి ఆధ్వర్యంలో మానవహారం,ప్రతేకహోదా కావాలని నినాదాలు .

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×