పార్వతీసమేత భోగేశ్వరస్వామి ,శ్రీదేవి భూదేవి సమేత జనార్దనస్వామి కళ్యాణమహోత్సవం

submitted by masthan on 03/16/18 1

పశ్చిమగోదావరిజిల్లా ..కాళ్ళ మండలం బొండాడ గ్రామంలో పార్వతీసమేత భోగేశ్వరస్వామి ,శ్రీదేవి భూదేవి సమేత జనార్దనస్వామి కళ్యాణమహోత్సవం .

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×