కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామిఆలయానికివస్తున్న భక్తులకుఎండలుఎక్కువగాఉండడంతోచలువపందిళ్ళువేశారు.

submitted by masthan on 03/16/18 1

For Latest News&Updates To . Prajapower News Download Prajapower Mobile App www.prajapower.com

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×