జడ్ పి హైస్కూల్ లో పదవతరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షలపై అవగాహనకలిపిస్తున్న హెడ్మాష్టర్ వి .హరిసీతారామయ్య

submitted by masthan on 03/14/18 1

పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా కాళ్ళ మండలం జడ్ పి హైస్కూల్ లో పదవతరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షలపై అవగాహనకలిపిస్తున్న హెడ్మాష్టర్ వి .హరిసీతారామయ్య . For Latest News&Updates To . Prajapower News Download Prajapower Mobile App www.prajapower.com

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×