జేబు దొంగతనాలు చేస్తున్న 4గురు వ్యక్తులుఅరెస్టు.వీరివద్దనుంచిరూ"9,200,నాలుగు2000రూదొంగనోట్లస్వాధీనం

submitted by masthan on 03/01/18 1

పశ్చిమగోదావరిజిల్లా అకివిడులో జేబు దొంగతనాలు చేస్తున్న 4గురు వ్యక్తులుఅరెస్టు.వీరివద్దనుంచిరూ"9,200,నాలుగు2000రూదొంగనోట్లస్వాధీనం,దొంగనోట్లఅక్కడముద్రించారనేకోణంలోదర్యాప్తుచేస్తున్నారు For Latest News&Updates To . Prajapower News Download Prajapower Mobile App www.prajapower.com

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×