నిబంధనలకువిరుద్దంగాపచ్చనిపంటపొలాలనుచేపలచెరువులు,రొయ్యలచెరువులుగా మారుస్తున్నఅధికారులు స్పందించడంలేదు

submitted by masthan on 02/27/18 1

ఆకివీడు మండలంలో నిబంధనలకు విరుద్దంగా పచ్చని పంటపొలాలను చేపలచెరువులు రొయ్యలచెరువులుగా మార్చేస్తున్నారు .ఇంతజరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ అధికారులు స్పందించడంలేదు .

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×