25వేల రూపాయల లంచం తీసుకుంటున్న పంచాయతీ రాజ్ DE, రామకృష్ణ ను పట్టుకొన్న ACBఅదికారులు

submitted by masthan on 02/23/18 1

ప. గో. జిల్లా పెనుమంట్ర పంచాయతీ రాజ్ కార్యాలయం పై ఏ సి బి దాడులు25 వేల రూపాయల లంచం తీసుకుంటుండగా పంచాయతీ రాజ్ DE, రామకృష్ణ ను పట్టుకొన్న అదికారులు

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×