Prof. Dr. Şener Dilek - Muhâkemat - 27 - Sh47 - 1. Makale - 11. Mukaddeme

submitted by Mehmet ER on 02/18/18 1

Risale-i Nur Dersleri Yeni videolarımızdan haberdar olmak için “ABONE OLUN” yazan butondan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Prof. Dr. Şener Dilek - MUHÂKEMAT, Bediüzzaman Said Nursi Kayıt tarihi: 12.02.2017 Yer: İstanbul, Pendik --- DERS NOTLARI --- 05:54 kaziye ne demek? çeşitleri nelerdir? -hüküm demektir *kaziye-i mutlaka; *kaziye-i makbule *kaziye-i yakiniye -risale-i nurdaki kaziyeler *kaziye-i muhkemat -risalelek 1000 nin üzerinde onaylanmış *kaziye-i tahayyül, tasavvure, mümkine, akliye 12:42 gıybet hadisini kaziye-i mümkine noktasından değerlendirme 14:12 bir bardak suyu bazen dünya saltanatı kadar değerli olur -Yavuz Sultan Selim çölde.. 17:36 hadisin 3 kaziye ile tahlili 21:47 hadisi inkar edenler ve müçtehidi küçük gören bazı ilahiyatçılar -kibir 24:24 3.sü müçtehidin cevelan sahası, uzmanlık sahası olan insanların yorumu 26:18 biz müçtehid değil mukallidiz 26:55 müçtehid diğer bir müctehidi taklid edemez, kopyalama, çalmak olur 28:28 müçtehid içtihadın da isabet eden 2, etmeyen 1 sevap alıyor ör: abd ye giden iki petrol mühendisi 32:40 "sana kevseri verdik" 3 kaziye ile tahlili ve müçtehidin 3.kaziyede farklı yorumları *kevser nedir? nübüvvet, al-i beyt, ilim, bereket, kevser havzı, ümmetin kesreti, ittika, 41:58 hadis uyduranlar, kabakcılar.. ,yahudilerin müdahaleleri 45:52 "Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz" hadis, izahı, manaları 48:50 "kardeşim dünyanın bir tarla alacak kadar ömrü kalmadı" Bediüzzaman 51:36 ayetteki ilk iki kaziyeyi inkar eden kafir olur 53:25 şeriat nedir? 54:04 "ahkamı yaşamasa bile ahkamı hak bilmek haktır" 56:36 sefil ve süfli emirlerin menşei HUBB-U NESİF tir, nefis cerbeze yapar 58:12 "hak ile batıl arasında bitaraf olan bertaraf olur" batılın arkasında gidenler 59:44 taassub , hakkı marifeti çiğnemek, cehalet, körükörüne taklit, fikir körlüğü, gelenek görenek, 01:03:10 üstünlük meyli, kurra hafız namaza gelmiyor; "ben bunların arkasında mı cemaate uyacağım" gel imamlık yap "ben bunlara mı imamlık yapacağım" 01:06:34 "Ya Muhammed artık yeter mahşerde itiraf edeceğim" ebucehil, gurur kibir 01:07:37 taraftarlık, fanatik kafa, fanatikler düdükten sonra sahaya iner, hariciler DEVAMI YORUMLARDA --- OKUNAN BÖLÜM --- Onbirinci Mukaddeme Kelâm-ı vâhidde ahkâm-ı müteaddide olabilir. Bir sadef, çok cevahiri tazammun edebilir. Zevil'elbabca mukarrerdir: Kaziye-i vâhide, müteaddid kazayâyı tazammun eder. O kaziyelerin herbiri ayrı birer madenden çıktığı gibi, ayrı ayrı birer semere de verir. Biri birinden fark etmeyen haktan bîgane kalır. Meselâ: Hadîste denilmiş: اَنَا وَ السَّاعَةُ كَهٰذَيْنِ Yani: Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Mabeynimizde tavassut edecek peygamber yoktur. Veya hadîsin muradı ne ise haktır. Şimdi bu hadîs üç kaziyeyi mutazammındır: Birincisi: Bu kelâm peygamberin kelâmıdır. Bu kaziye ise, tevatürün -eğer olsa- neticesidir. İkincisi: Kelâmın mana-yı muradı hak ve sadıktır. Bu kaziye ise, mu'cizelerden tevellüd eden bürhanın neticesidir. Bu ikisinde ittifak etmek gerektir. Fakat birincisini inkâr eden, mükâbir, kâzib olur. İkincisini inkâr eden adam dalalete gider, zulmete düşer. Üçüncü kaziye: Bu kelâmda murad budur. Ve bu sadefte olan cevher budur; ben gösteriyorum. Bu kaziye ise teşehhi ile değil, içtihadın neticesidir. Zâten müçtehid olan başka müçtehidin taklidine mükellef değildir. Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. Kal u kîl buna şahiddir. Bunu inkâr eden adam eğer içtihad ile olsa, ne mükâbirdir ve ne küfre gider. Zira âmm, bir hâssın intifasıyla müntefî değildir. Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lâzımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır... Hâtime Bu üç kaziye hadîste cereyanı gibi âyette de cereyan eder. Zira umumîdir. Fakat kaziye-i ûlâda bir fark-ı dakik vardır. Ve bundan başka bir kelâmda çok ahkâm-ı zımniye bulunur. Fakat hususîdir. Herbiri ayrı bir asıl, ayrı bir semeresi olabilir. Tenbih: İltizam-ı hilaf ve taassub-u bârid ve meyl-üt tefevvuk ve hiss-i tarafdarlık ve vehmini bir asla irca' ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavî görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzib veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek gibi sefil ve süflî emirlerin menşei olan hubb-u nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler bulabilir. وَ اِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكَى

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×