Prof. Dr. Şener Dilek - Muhâkemat - 23 - 1. Makam - 9. Mukaddime - İslâm'ın ve Asya'nın İstikbali

submitted by Mehmet ER on 02/18/18 1

Risale-i Nur Dersleri Yeni videolarımızdan haberdar olmak için “ABONE OLUN” yazan butondan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Prof. Dr. Şener Dilek - MUHÂKEMAT Kitabı, Bediüzzaman Said Nursi Kayıt tarihi: 15.01.2017 Yer: İstanbul, Pendik DERS NOTLARI 08:21 edaii; bir müjde var, bahem olur teslim yed-i beyza-i islama 10:50 bugünkü islam aleminin perişanlığına bakmayın, yanlış değerlendirebiliriz *islamiyetten uzaklaştık belamızı bulduk 11:50 maarrif; islamiyet ilme önem vermiş *beşikten mezera kadar ilim, *ilim çinde de olsa alın, *bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? *risaletten sonra makamların en büyüğü ilimdir *ilim kimde ise hayır ondadır *ilimsiz kemalat olmaz 12:59 ilim talim ile alınır, kur'anın etrafındaki kaleleri yıktılar, 14:15 medeniyet, medeni olmak 15:00 medeniyet elbise dolabı değil, çulla, evle, yolla, apartmanla, zevkle olmaz 15:30 islamın medeniyeti insanı inşaa etmektir, insanı kamil yapmaktır, insanı insan yapmaktır 17:00 bugün batının medeniyeti insaniyetini yitirmiş 19:45 hani insanlık, hani insani değerler 20:10 islamdan uzaklaştığımız için bu felaketler başımıza geldi 20:41 biz islamı kemaliyele yaşadık diye bu şeyler başımıza geldi değil 20:49 "bizden bir şey koptu birşey herşeyi kopartan bir şey" - Necip Fazıl *bizi islamdan imandan koparttılar 22:16 islamın medeniyeti; asr-ı saadet, yaşanmış hayal değil 22:56 sadaka taşı 23:41 bütün dünyada problem var; insan unsuru çürümüş 25:15 bütün dünya sancılı; bir çare arıyor, oda islamiyet arayıp bulacak 27:00 Leyle-i kadir de ihtar edilen bir mesele-i mühimme; *Dünyanın büyük kıtaları büyük devletleri islamiyeti arayacaklar hakikatını anladıktan sonra teslim olacaklar 31:55 batı teknolojisiyele islam alemine tahakküm etmiyor mu? amerika nere suriye nere 32:54 islam alemi uyanıyor, zulumler ile hamiyetler ortaya çıkıyor 33:49 bugün Allah avrupa medeniyetinin iç yüzünü gösterdi, bulara nasıl tekpki götermeliyiz 34:40 insansız hava araçları, para vermişiz vermiyor, *ihanetleri göre göre artık islam aleminde kin-i muzmer ayağa kalkıyor, yeter artık diyor 35:39 Türkiye şuanda savunma sanayinde çok ileriye geçti dahada geçeceğiz 37:01 islamiyetin izzetini, gücünü, ahlakını göstereceğiz 37:35 "ishak ben bugün çok karlıyım" -bir alman , "gelseydi kadeşim 100mark harçıyaktım.." 38:46 Osmanlıda kervan saraylar; üçgün para alınmadan ağırlanıyor 39:33 insaniyet çürüyor, bütün beşer islamiyete muhtaç 39:48 dünya 5 ten büyüktür, böyle adalet böyle insanlık olur mu? insanlık çürümüş 41:18 ilay-ı kelimetullah, sahabe ruhu, Peygamberimizin halası kıbrısda şehid olmuş, tebliğ ruhu 43:11 Ebu Eyyüp Ensari Hazretleri 90 yaşında gelmiş, Allahın salih kulu olma müjde si için 45:37 ilay-ı kelimetullah ruhu istikbalde yeniden inkişaf edek inşaallah 46:23 zemin yüzünün mizacı ne olmalı? bügün dünya sukunete, kardeşliğe, tesanüde, islami değerlere muhtaç 49:55 velatte bir makam, filan zatın kalbi çocuk kalbi gibi, çocukta rekabet, kin, düşmanlıkk var mı? *"sen niye kardeşinin ouncağını aldın?" "sana noluya be al kardeşim" ,çocukta kin yok *çocuklara dinini öğretin - ruhları idraki kalbi fıtratı temizken bozulmadan DEVAMI YORUMLARDA --- OKUNAN BÖLÜM --- Hâtime İslâm'ın ve Asya'nın istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünki Asya'nın hâkim-i evvel ve âhiri olan İslâmiyetin galebesi için dört-beş mukavemet-sûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler. Birinci Kuvvet: Maarif ve medeniyet ile mücehhez olan İslâmiyetin kuvvet-i hakikiyesidir. İkincisi: Tekemmül-ü mebadi ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir. Üçüncüsü: Asya'yı gayet sefalette, başka yerleri nihayet refahette görmekten neş'et eden tenebbüh-ü tâm ve teyakkuz-u kâmil ile mücehhez olan gıbta ve rekabet ve kin-i muzmerdir. Dördüncüsü: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelime ve zeminin hasiyeti olan itidal ve ta'dil-i mizac ve zamanın ziyası olan tenevvür-ü ezhan ve medeniyetin kanunu olan telahuk-u efkâr ve bedeviyetin lâzımı olan selâmet-i fıtrat ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cür'et-i teşebbüs ile mücehhez olan istidad-ı fıtrîdir. Beşincisi: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan i'la-yı kelimetullah; İslâmiyetin emriyle ve zamanın ilcaatıyla ve fakr-ı şedidin icbarı ile ve her arzuyu öldüren ye'sin ölmesiyle hayat bulan ümid ile mücehhez olan arzu-yu medeniyet ve meyl-i teceddüddür. Muhakemat ( 43 )

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×