Prof. Dr. Şener Dilek - Muhâkemat - 17 - Vakta ki Mazi Derelerinde Hükümferma Olan Garaz ve Husumet

submitted by Mehmet ER on 02/18/18 1

Risale-i Nur Dersleri Yeni videolarımızdan haberdar olmak için “ABONE OLUN” yazan butondan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Prof. Dr. Şener Dilek - MUHÂKEMAT Kitabı, Bediüzzaman Kayıt tarihi: 04.12.2016 Yer: İstanbul, Pendik --- DERS NOTLARI --- 08:17 zamanın mizacını bilmeyen hakiki mürşit olamaz 10:15 risale-i nurun metodu; aklı ikna kalbi işba 10:43 gence tut orucunu diyorsun "niye oruç tutayım ki?" 13:04 insanları intibaha getirecek yağmur nedir? ilm-i hikmetdir akıl, fikir,hak, hikmet - 4 unsur 15:11 fikir, fikrin istikameti 17:20 akıl; akil ile nakil, müçtehidin aklı 21:42 alışveriş merkezi yapmışsın parkı yok , trafiği engelliyor, hak hukuk menfaat-i umumiye 22:18 yılan yolu - malatya üç kuruşluk menfaat 26:50 mekteb-i hissiyatın vasıfları; 1-kuvvet 2-heva 3-tabiat 27:17 tab, tabiat; sert, tahakküm, öfke patlaması, ani infial, zaaf noktaları 28:44 kuvve-i aklıye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye 30:22 tabda-fıtratda kuvvelerin zaafiyetinden gelen kopma ve düşme noktaları var 31:12 sahebeler diyarbakırı kuşatmış kaleye girilmiyor, bakmışlar bir köpek kaleden çıkmış, oradan girmişler 32:10 senin zaafiyetın hangi noktadan ise şeytan o noktadan girer 33:56 eskiden babalarımız kızdımı, TAHAKKÜM, şarkta evlat babasının yanında çocuğunu sevemez halbiki islamiyette yok 36:15 çocuğun kuşu ölmüş Peygamberimiz kalkmış taziyeye gidiyor, çocuk Peygamberimizin elini 1saat tuttu Peygamberiimz elini çekmedi mekke fethine giderken güzergahtaki köpek ve yavruları için ordunun yolunu değiştirdi 38:45 şefkatin kaynağı imandır ALEVİLİK ŞİİLİĞİN ÇIKIŞI 42:28 intikam almak için başkasına muhabbet etmek 43:39 iranlıları Hz Ömere buğukarı iranilerin Hz Ömere kıyamete kadar medyun-u şükran olmaları lazım 44:29 adavet; bizim saltanatımızı yıktı, iran şahının çok kıymetli halısını kestirip askere seccade olarak dağıttı 45:43 Hz Ömerden intikam almak için Hz Ali muhabbeti 45:50 Zeynelabidin iran şahının kızıyla evlendi, ırkçı bir kısım iranlılar hilafet ve saltanat içtima etti dedi, alevilik manası 47:47 hakikatın keşfine mani nedir? iltizam, taassup, taraftarlık 48:29 fanatiklik, 5 tane göl yemissin gene enbüyük .. , hissiyatın kilitlenmesi iltizam; ARKASINDA MATIK YOK, KÖRÜKÖRÜNE BAĞLILIK VAR 50:50 filanlar bankaddan faiz çekmiş getirmiş filan yere yatırmış - hatıra "ELBETTE ONUNDA BİR BİLDİĞİ VARDIR" ne demek mutlak referans kitap ve sünnettir, sen onunkadar alim misin? - "ELBETTE BİLDİĞİ VARDIR" 54:34 insandaki meyiller muhtelif kayıyor, Hz Hüseyini ödürmeye gelen adama valilik sözü, ne ayağını kaydırıyor; makam, menfaat, rütbe, kadın, bizans entrikaları, hubb-u cah, alkış hissi, riyaset, siyaset, tiryakiliği 57:08 benim ayağımı ne kaydırabilir? murakebe 57:30 niye derslere gelmiyorsun? "gelemem bana mübarek diyorlar ben mübarek değilim benim ruhuma ağır geliyor" -hatıra 01:00:06 ırkcılık yapan bizden değidir-hadis, milleti İbrahim, ruhun ırkı yoktur 01:00:50 kasa, masa, nisa bu asırda ayak kaydırmada 3 husus 01:02:14 bilgisayarın kasası ve yazılımı, ruh ve insan vucudu, ruhun ırkı yok 01:04:07 tarafgirlik hissi tirkakiliğe dönüyor geriye dönmeside çok zor oluyor --- OKUNAN BÖLÜM --- Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayale me'nus kılmak, bürhanın yerini tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric'iyye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Herbir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız. Vakta ki hal sahrasında istikbal dağlarına ..... Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim. Mazi ülkesinde ekseriyetle hükümferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulat ve hissiyat olduğundan; seyyiatından biri, herbir emirde, -velev filcümle olsun- istibdad ve tahakküm var idi. Hem de meslek-i gayra husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin, başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşf-i hakikata mani olan iltizam ve taassub ve tarafdarlığın müdahaleleri idi. Hasıl-ı kelâm: Müyulat muhtelife olduklarından tarafdarlık hissi, herşeye parmak vurmak ile ihtilafatla ihtilâl çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi.

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×