Prof. Dr. Şener Dilek - Muhâkemat - 15 - Şeriatın Herbir Hükmünde Şâri'in Bir Sikke-i İtibarı Vardır

submitted by Mehmet ER on 02/18/18 1

Risale-i Nur Dersleri Yeni videolarımızdan haberdar olmak için “ABONE OLUN” yazan butondan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Prof. Dr. Şener Dilek - MUHÂKEMAT Kitabı, Bediüzzaman Kayıt tarihi: 06.11.06 Yer: İstanbul, Pendik --- DERS NOTLARI --- *Farzların önemi ve önceliği * Ulema; "verdiğini zekat niyeti ile ver" * "Ya Ali 6 Nasihat mı istersin yoksa ... avam-ı nas nafilelerle Allaha yaklaşırken sen farlarla yaklaş" * Tebliğ bu asırda muzaaf farz * 1000 nafile bir farza yetişemez * Risale-i nur Allahı bilme ve bildirmek * "Bir saat ders-i kur'ani bir ömre bedel" şualar * Kur'an okumak sünnet yaşamak farz * 3 tip insan var; insan, adam, herif * sadık ahmak * Bize akıllı adamlar lazım; meczuplarla, rüyalarla, mübalağalarla olmaz * Rüya şer'i delil olarak kabul edilmez * Ahkamı yaşamasada hak bilmek haktır * Zulmani keşfiyat * "Ya Abdulkadir namazdan afolundun" .. Benim şeytan olduğumu nasıl anladın ben bu senaryo ile 70000 ham sofunun imanını çaldım * "Evladım ben heran huzurdayım", "namaz avamın işi" otobüsteki foterli adam - M.Ali abi * "Sana yakin gelinceye kadar ibadet et" yakin nedir? * Müteşabih ayetler kalbi hastalıkları ortaya çıkarır * Yıldızları tefekkür uygulamalı, kapasite, gerçekçilik -hatıra * 2 TRİLYON gözetlenebilir GALAKSİ sayısı -Nasadan yeni bilgi * Ahirzamanda ulema-i su * Ahkam ayetleri dışındaki ayetler ahirette devam edecek * İbn-i hacer şöyle söylüyor, "hançerde böyle söylüyor" Bitlisli Yusuf Hoca * "Hocam benim hiç suçum yok" 71de hapiste Kırkıncı Hocadan hatıra --- OKUNAN BÖLÜM --- YEDİNCİ MUKADDEME ................ Elhasıl: Şeriatın herbir hükmünde Şâri'in bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi okumak lâzımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm herşeyden müstağnidir. Hem de lafz-perdazane ve mübalağa-cûyane ve ifratperveranelerin tezyin ve tasarruflarından bin derece müstağnidir. Dikkat olunsun ki, böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Ezcümle: Bunlardan birisi bir mecma'-ı azîmde müskirattan tenfir yolunda zecr-i şer'î ile kanaat etmeden öyle birşey demiş ki, yazmasından ben hicab ettim. Yazdıktan sonra çizdim. Ey herif!. Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadîk olsan, sadîk-ı ahmak olursun. Adüvv-üd dinden daha muzırsın. Hâtime Ey hariçten ve uzaktan İslâmiyeti tenkid etmeye çalışan insafsızlar! Aldanmayın.. muhakeme edin.. nazar-ı sathî ile iktifa etmeyiniz... Zira şu sizin bahanelerinize sebeb olanlar, lisan-ı şeriatte ülema-i sû' ile müsemmadırlar. Onların müvazenesizlik, zahirperestliklerinden neş'et eden hicabın maverasına bakınız. Göreceksiniz ki: Herbir hakikat-ı İslâmiye necm-i münir gibi bürhan-ı neyyirdir. Nakş-ı ezel ve ebed üzerinde görünüyor. Evet kelâm-ı ezelîden gelen ebede gidecektir. Fakat esefa! Hubb-u nefis ve tarafdar-ı nefis ve acz ve enaniyetten neş'et eden teberri-i nefs ile kendi kabahatini başkasına atıyor. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini, bir büyük zâta veyahut muteber bir kitaba, hattâ bazan dine, çok defa hadîse, en nihayet kadere isnad etmekle, kendini teberri etmek istiyor. Hâşâ sümme hâşâ... Nurdan zulmet gelmez. Kendi âyinesinde görülen yıldızları setretse de, semadaki yıldızları setredemez. Fakat kendi göremez. Ey mu'teriz ağa!.. Ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kînedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve sû'-i tefehhümden neş'et eden şübehatı sened tutmak, İslâmiyete leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Zira bir müslimin herbir sıfatı İslâmiyetten neş'et etmek lâzım gelmez. Muhakemat ( 34 )

Leave a comment

Be the first to comment

Collections with this video
Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×